facebook
instagram
youtube

Produkcióink követőszáma

Bemutatkozás

A ZEME 56 könnyűzenei menedzser által alakult zeneipari egyesület.

Célunk, hogy a könnyűzenei szakma többi résztvevője és a döntéshozók felé egységesen képviseltessük magunkat. Ugyanakkor fontosnak tartjuk szakmai körben a folyamatos információ cserét, a tudásunk fejlesztését, egymás segítését és a zenei menedzser szakma presztizsének növelését.

Szolgáltatásaink

Jogsegély szolgálat
Köszönjük, hogy hozzánk fordult jogi segítségért. Kérjük, mielőtt ír nekünk vagy telefonál, olvassa el, mikor tudunk segíteni. Személyes ügyfélfogadás nincs.
Akkor tudunk segíteni, ha:

- zeneipari vagy szerzői, másodlagos szerzői jogi kérdése van.
- nincs ügyvédje, és az adott ügyvédünknek van még szabad ideje a vállalt fogadóóráján

Ügyvédeink:
- Dr Szóka Zsuzsanna Ügyvédi Iroda,
dr. Kulcsár István ügyvédjelölt
Főbb területei: kintlévőség kezelés, vállalkozással kapcsolatos ügyek

Számviteli tanácsadás
Köszönjük, hogy hozzánk fordult számviteli segítségért. Kérjük, mielőtt ír nekünk vagy telefonál, olvassa el, mikor tudunk segíteni. Személyes ügyfélfogadás nincs.
Akkor tudunk segíteni, ha:

- zeneipari gazdasági, könyvelési kérdése van.
- nincs könyvelője, és az adott adótanácsadónk van még szabad ideje a vállalt fogadóóráján

Tanácsadóink:
Produkció és menedzser közötti mediálás
Egyesületünk a tagjai számára a menedzser és a produkció között kialakult jogviták esetén biztosít mediálást az EJI és az Artisjus jogászai segítségével
Szerződés sablonok
Oldalunkon az egyesület tagjai az alábbi szerződés típusokat használhatják fel saját szerződésük kidolgozásához:

- egységes alvállalkozói szerződés sablon
- megrendelői szerződés sablon
- múvész-menedzseri-kiadói szerződés sablon
- session-zenész szerződés sablon
- tv szereplések szerződés sablon

Sajtóközlemény

A ZEME (Zenei Menedzserek Egyesülete) a legnevesebb magyarországi menedzsereket tömöríti, 56 tagunk 281 zenei produkcióval foglalkozik.   Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a kulturális rendezvényeken való részvétel szabályozása értelmében a zenés-táncos eseményeken (koncerteken) 16 év alatti fiatalok nem vehetnek részt, még kísérővel sem.   A 16 éves kor alattiak egyelőre nem kaphatnak oltást, így védettségi kártyájuk sem lehet. A hatályos szabályozás szerint ők felnőtt, védett kísérővel bárhova mehetnek – akár szabadtéren, akár beltéren –, kizárólag koncertre nem.   A ZEME az élőzenei koncerteket kultúránk fontos részének tartja. A jelenlegi szabályozás azt jelenti, hogy egy család, amelyhez 16 évnél fiatalabb gyerek is tartozik, bárhova elmehet, kivéve koncertre vagy fesztiválra.   Ezzel a szabályozással jelentősen sérül a magyar kulturális szektor és a zeneipar is, amelynek szereplői az elmúlt másfél évben az átlagosnál is nagyobb arányban szenvedtek károkat a járvány következtében.   A ZEME a zenei kultúra és a családok érdekeit szem előtt tartva azt kéri, hogy a szabályozást változtassák meg úgy, hogy a magyar családok egyenlő feltételekkel járhassanak bármilyen kulturális rendezvényre, zenei koncertre vagy sporteseményre.

Etikai Kódex

A dokumentum célja:
A zenei menedzserek tevékenységének definiálása. Bemutatja a zenei menedzserek értékrendjét, és leírja a szükséges tudásanyagokat és képességeket, amelyek e munka végzéséhez szükségesek. Ezt a dokumentumot a ZEME vezetősége, valamint a tagok, a szakmai szervezetek és kollégák széles körének konzultációja hozta létre. Minden ZEME tagtól megkértük, hogy tegyék a tagságuk részévé a Kódexet. A zeneipari menedzserek számára meghatározott vezető irányelvek: Fókuszba kell helyezni az előadóművészt, és felismerni a menedzser kötelességeit, kötelezettségeit. Ismerni a zeneipart és kihasználni működési mechanizmusait az előadóművész javára. Megérteni és helyén kezelni a művész zeneiparban betöltött státuszát, és ismerni a jogait. Meggyőződéssel hinni az előadó művészetében - erős kötődéssel és odaadással hinni abban, hogy a művész és művészete fejleszthető. A megfelelő döntéseket meghozni a megfelelő időben, amik a művész karrierjének fejlődését segítik. Ismerni a szélesebb piacot, hogy milyen mechanizmusok útján lehet érvényesülni a zeneipari rendszereken kívül, hogy sikeresen terelhessük az előadó karrierjét.
A zeneipari menedzser szerepköre
A menedzser szerepköre a következő kérdésköröket fedi le:
Képviselet: az előadóművész elsődleges kapcsolatának lenni a zeneipari piacon belül és kívül. Stratégiai tervezés: kigondolni és megtervezni a művész karrierjét gyakorlati és logikai síkon.
Vezetői képesség: fejleszteni az előadóművész brandjét és üzleti sikerességét.
Döntéshozatal: minden üzleti körülményt és lehetőséget megvizsgálva, amik az előadóművészt érintik, a lehető legjobb döntés meghozatala annak érdekében, hogy a művész piaci értéke növekedjen.
Szervezés: a művész aktivitásának és megjelenéseinek, fellépéseinek koordinálása, valamint annak biztosítása, hogy mindig a megfelelő időben és helyen legyen, felkészülten és biztonságban.
Gyakorlati kódex
A zeneipari menedzserek mindenkor és legjobb képességeik szerint:
1. Megvédik és támogatják az művészeik érdekeltségeit a lehető legmagasabb standardok szerint.
2. Elegendően hatékony időt fordítanak arra, amit művészeik ügyeinek megfelelő kezelése igényel.
3. Minden az művészüket érintő ügyet átlátható és transzparens módon kezelnek.
4. Soha nem viselkednek, lépnek fel, vagy döntenek olyan módon, amely hátrányosan érintené az művészük érdekeit.
5. Tartják magukat egy olyan viselkedési formához, ami professzionális, etikus, a legmegfelelőbb az üzleti gyakorlat terén, összhangban áll a mindenkori törvényi rendszerrel és a Polgári Törvénykönyvvel.
6. A menedzser bevételi részesedése az előadó hivatalos jövedelméből arányban kell állnia a menedzser befektetett munkájával és anyagi befektetésével.
7. A menedzser garantálja, hogy az művésze bevételeiről és kiadásairól hozzáférhető transzparens kimutatást készít.
8. A zeneipari menedzserek tiszteletben tartják más menedzser kollégák kapcsolatát művészükkel.
9. Mielőtt egy menedzser üzleti kapcsolatba lépne egy másik menedzserrel már korábban együttműködő előadóval, meg kell róla győződnie, hogy az előadó már teljesítette az előző menedzsment irányába vállalt jogi, anyagi, vagy egyéb kötelezettségeit, mielőtt hivatalosan is partneri viszonyra lépnek. Ez minden esetben az előző menedzserrel való egyeztetést jelenti.
10. Amennyiben a menedzser zeneműkiadóként, ügynökként, producerként is szerződne, vagy járna el egy előadóval, jeleznie kell a szándékát az előadó felé, hogy az előadó mérlegelni tudja, bármilyen szintjen ez a döntés hátrányosan érintené-e az ő karrierét.
11. Amennyiben a menedzser a menedzseri feladatkörön túl is vállalna szerepkört, annak az esetleges díjazásáról tájékoztatnia kell az előadót, valamint nem számolhatja fel az előadó írásbeli beleegyezése nélkül a díjak többszörösét.
12. A menedzser vállalja, hogy a könyvelést áttekinthetővé teszi az művésze számára, értelmezhető mértékig, értelmezhető munkaidőben, egy előre egyeztetett időpontban, akár az művész által megbízott harmadik képviseleti személy számára is.
13. Mielőtt szerződés születne az előadó és a menedzser között, a menedzsernek meg kell róla győződnie, hogy az előadónak van lehetősége jogi konzultációra a szerződés kapcsán, mielőtt aláírnák és életbe léptetnék.
14. A menedzsernek törekednie kell, hogy felkészült legyen az aktuális történések, jogszabályi változások és nemzetközi joggyakorlatok kapcsán, mivel ezek segítik elő a művész legnagyobb fokú karrierfejlődésének lehetőségeit.
15. Az ZEME meghagyja a jogot maga számára, hogy felfüggeszti a menedzser tagságát, amennyiben meggyanúsítható a menedzser pénzügyi csalással, megvezetéssel, rasszizmussal, szexuális erőszakkal, vagy a kisebbségi közösség megsértésével.
Az Etikai Kódex életbeléptetése a gyakorlatban
Amennyiben a kódex megszegésének gyanúja felmerül egy regisztrált tag részéről, úgy a következő folyamatot kell követni: A panasztevő írásos formában eljuttatja a ZEME részére, hogy pontosan az Etikai Kódex melyik passzusát, mely intézkedésével sértette meg a menedzser.
Az ZEME ellenőrzi, hogy a kérdéses menedzser tagja-e a ZEMÉ-nek. Amennyiben egy független menedzserről van szó, úgy a ZEME nem tud eljárást kezdeményezni az illető személlyel szemben, de felvetheti vele a kapcsolatot, és továbbíthatja a művész panaszát. Amennyiben a ZEME tagja, úgy felhívjuk a figyelmét a probléma azonnali orvoslására, valamint annak haladéktalan helyrehozására. (Pl. ha egy anyagi tartozás áll az érintett vita központjában, ezt azonnali fizetéssel elrendezheti). Az ZEME minden esetben értékeli a beérkező panaszok hitelességét. Amennyiben nem a panasz alapján sérült az Etikai Kódex szabályzata, minden érintett felet írásban értesítenie kell a folyamatról. Amennyiben jogi eljárás alá kerül az eset, a ZEME nem határozhat az eljárás lezárulásáig az ügyről.

Kelt: Budapest, 2020. október 12.

Elérhetőségek

Szabó László, elnök
Havarik Balázs
Molnár Gábor
Pécsi Szabó Dénes
Tabár Zoltán
Tereh István